Lands for sale, Rent

10 months ago - Land - Amparai

Negotiable

  • Lands for sale, Rent
  • Lands for sale, Rent
  • Lands for sale, Rent
  • Lands for sale, Rent
Lands for sale, Rent Lands for sale, Rent Lands for sale, Rent Lands for sale, Rent
Ads Details

mahaoya nagarayata 200m pamana durin
Niraul oppu, Ampara mahaoya prada margayata muhunala
widuliya,jalaya,
service Station
idikaramin pawathin damahal goda nagilla.
Kadakabara
80%k wada nimakara athi watina niwasaka.
idame pol,kaju wagakara ath.
mila ganan katha kara ganima sadaha amathanna
call - 0714496640_0632244087